Hạ viện Mỹ hủy họp vì mối đe dọa bạo loạn mới ở Điện Capitol

Hàng rào được dựng lên ở khuôn viên tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) hôm 28.2. Ảnh: AFP.
Hàng rào được dựng lên ở khuôn viên tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) hôm 28.2. Ảnh: AFP.
Hàng rào được dựng lên ở khuôn viên tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) hôm 28.2. Ảnh: AFP.
Lên top