NƯỚC MỸ TRƯỚC CHIẾN DỊCH TRANH CỬ TỔNG THỐNG 2020:

Hạ viện Mỹ điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump

Ông Donald Trump chỉ trích quyết định của Hạ viện Mỹ điều tra luận tội Tổng thống là “cuộc săn phù thủy”. Ảnh: New York Post
Ông Donald Trump chỉ trích quyết định của Hạ viện Mỹ điều tra luận tội Tổng thống là “cuộc săn phù thủy”. Ảnh: New York Post
Ông Donald Trump chỉ trích quyết định của Hạ viện Mỹ điều tra luận tội Tổng thống là “cuộc săn phù thủy”. Ảnh: New York Post
Lên top