Hà Nội có thể là địa điểm tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên có thể tuyên bố kết thúc chiến tranh trong hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội, theo Nhà Xanh. Ảnh: Yonhap.
Nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên có thể tuyên bố kết thúc chiến tranh trong hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội, theo Nhà Xanh. Ảnh: Yonhap.
Nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên có thể tuyên bố kết thúc chiến tranh trong hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội, theo Nhà Xanh. Ảnh: Yonhap.
Lên top