Hà Lan sắp loại bỏ thông tin giới tính trên thẻ căn cước công dân

Cuộc diễu hành mang tên Pride at the Beach tại trung tâm thành phố Zandvoort, Hà Lan. Ảnh: AFP
Cuộc diễu hành mang tên Pride at the Beach tại trung tâm thành phố Zandvoort, Hà Lan. Ảnh: AFP
Cuộc diễu hành mang tên Pride at the Beach tại trung tâm thành phố Zandvoort, Hà Lan. Ảnh: AFP
Lên top