Hà Lan: Chuồng ngựa cũ thành ổ sản xuất cocaine lớn nhất trong lịch sử

Khu vực cảnh sát phát hiện cơ sở sản xuất ma túy trái phép lớn chưa từng thấy tại Hà Lan. Ảnh: Politie Landelijke Eenheid
Khu vực cảnh sát phát hiện cơ sở sản xuất ma túy trái phép lớn chưa từng thấy tại Hà Lan. Ảnh: Politie Landelijke Eenheid
Khu vực cảnh sát phát hiện cơ sở sản xuất ma túy trái phép lớn chưa từng thấy tại Hà Lan. Ảnh: Politie Landelijke Eenheid
Lên top