Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Lan chỉ rõ lai lịch tên lửa BUK của phe ly khai bắn rơi MH17