Hà Lan: Bác sĩ tự dùng tinh trùng của mình thụ thai cho 17 phụ nữ

Bác sĩ  khoa sản Jan Wildschut ở Hà Lan tự dùng tinh trùng của mình thụ thai với 17 người phụ nữ. Ảnh: AFP
Bác sĩ khoa sản Jan Wildschut ở Hà Lan tự dùng tinh trùng của mình thụ thai với 17 người phụ nữ. Ảnh: AFP
Bác sĩ khoa sản Jan Wildschut ở Hà Lan tự dùng tinh trùng của mình thụ thai với 17 người phụ nữ. Ảnh: AFP
Lên top