Hạ cảnh báo chống dịch COVID-19, thủ đô Trung Quốc dần mở cửa trở lại

Lên top