Gương siêu mỏng chứng minh sự tồn tại vật chất tối trong vũ trụ

Vật chất tối được cho là chiếm 85% tỉ lệ trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Vật chất tối được cho là chiếm 85% tỉ lệ trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Vật chất tối được cho là chiếm 85% tỉ lệ trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Lên top