Gu thời trang của gia đình ông Donald Trump - Joe Biden đến dự tranh luận

Đệ nhất phu nhân Melania Trump và bà Jill Biden đến dự buổi tranh luận đầu tiên giữa ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AP, Reuters
Đệ nhất phu nhân Melania Trump và bà Jill Biden đến dự buổi tranh luận đầu tiên giữa ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AP, Reuters
Đệ nhất phu nhân Melania Trump và bà Jill Biden đến dự buổi tranh luận đầu tiên giữa ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AP, Reuters
Lên top