Google xây dựng website tự kiểm tra nhiễm virus SARS-CoV-2

Google xây dựng website tự kiểm tra nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.
Google xây dựng website tự kiểm tra nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.
Google xây dựng website tự kiểm tra nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.
Lên top