Google và Công ty X: Biến nhân viên tài năng thành "thợ săn" nhân tài

Thử nghiệm robot trong trụ sở của X. Ảnh: X, The Moonshot Factory.
Thử nghiệm robot trong trụ sở của X. Ảnh: X, The Moonshot Factory.
Thử nghiệm robot trong trụ sở của X. Ảnh: X, The Moonshot Factory.
Lên top