Google tặng tiền mặt cho nhân viên của mình trên toàn thế giới

Google vừa thông báo sẽ khoản tiền thưởng cho tất cả nhân viên của mình vào năm tới. Ảnh: AFP
Google vừa thông báo sẽ khoản tiền thưởng cho tất cả nhân viên của mình vào năm tới. Ảnh: AFP
Google vừa thông báo sẽ khoản tiền thưởng cho tất cả nhân viên của mình vào năm tới. Ảnh: AFP
Lên top