Google khuyến nghị nhân viên làm việc tại nhà ngừa dịch COVID-19

Công ty mẹ của Google - Alphabet khuyến nghị tất cả nhân viên ở Bắc Mỹ làm việc ở nhà đến hết 10.4 tránh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Getty Images
Công ty mẹ của Google - Alphabet khuyến nghị tất cả nhân viên ở Bắc Mỹ làm việc ở nhà đến hết 10.4 tránh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Getty Images
Công ty mẹ của Google - Alphabet khuyến nghị tất cả nhân viên ở Bắc Mỹ làm việc ở nhà đến hết 10.4 tránh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Getty Images
Lên top