Google đầu tư 1 tỉ USD hợp tác với các hãng tin toàn cầu

Google sẽ đầu tư 1 tỉ USD hợp tác với các tổ chức tin tức trên toàn thế giới. Ảnh: AFP.
Google sẽ đầu tư 1 tỉ USD hợp tác với các tổ chức tin tức trên toàn thế giới. Ảnh: AFP.
Google sẽ đầu tư 1 tỉ USD hợp tác với các tổ chức tin tức trên toàn thế giới. Ảnh: AFP.
Lên top