Gò phân dơi 4.300 năm cao hơn đầu người tiết lộ thông tin lịch sử kinh ngạc

Nghiên cứu gò phân dơi tích tụ từ 4.800 năm trước, các nhà khoa học phát hiện ra nhiều thông tin lịch sử thú vị. Ảnh: AFP
Nghiên cứu gò phân dơi tích tụ từ 4.800 năm trước, các nhà khoa học phát hiện ra nhiều thông tin lịch sử thú vị. Ảnh: AFP
Nghiên cứu gò phân dơi tích tụ từ 4.800 năm trước, các nhà khoa học phát hiện ra nhiều thông tin lịch sử thú vị. Ảnh: AFP
Lên top