Giữa thời tiết nắng nóng kỷ lục ở Australia, trộm... nước hoành hành

Bang New South Wales của Australia khô hạn chưa từng có. Ảnh: AAP/Reuters
Bang New South Wales của Australia khô hạn chưa từng có. Ảnh: AAP/Reuters
Bang New South Wales của Australia khô hạn chưa từng có. Ảnh: AAP/Reuters
Lên top