Giữa đợt lũ đầu tiên ở Dương Tử, sông lớn thứ 2 của Trung Quốc vào mùa lũ

Lượng chảy ở thác Hộ Khẩu trên sông Hoàng Hà - sông dài thứ 2 của Trung Quốc tăng gấp 3 trong những ngày gần đây. Nguồn: CGTN.
Lượng chảy ở thác Hộ Khẩu trên sông Hoàng Hà - sông dài thứ 2 của Trung Quốc tăng gấp 3 trong những ngày gần đây. Nguồn: CGTN.
Lượng chảy ở thác Hộ Khẩu trên sông Hoàng Hà - sông dài thứ 2 của Trung Quốc tăng gấp 3 trong những ngày gần đây. Nguồn: CGTN.
Lên top