Lá thư từ nước Mỹ:

Giữa đại dịch COVID-19: Lời cám ơn nhiều hơn và “stay safe”

Những điểm kiểm tra y tế được đặt khắp nơi trên đường phố Dallas vắng tanh. Ảnh: D.C
Những điểm kiểm tra y tế được đặt khắp nơi trên đường phố Dallas vắng tanh. Ảnh: D.C
Những điểm kiểm tra y tế được đặt khắp nơi trên đường phố Dallas vắng tanh. Ảnh: D.C
Lên top