Giới trẻ Hàn Quốc tăng vọt phẫu thuật thẩm mỹ trong đại dịch COVID-19

Giới trẻ Hàn Quốc tranh thủ phẫu thuật thẩm mỹ trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Giới trẻ Hàn Quốc tranh thủ phẫu thuật thẩm mỹ trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Giới trẻ Hàn Quốc tranh thủ phẫu thuật thẩm mỹ trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top