Giới thiên văn Trung Quốc bắt được tín hiệu bí ẩn từ thế giới khác

Kính viễn vọng FAST của Trung Quốc đặt ở vùng núi tỉnh Quý Châu. Ảnh: AFP
Kính viễn vọng FAST của Trung Quốc đặt ở vùng núi tỉnh Quý Châu. Ảnh: AFP
Kính viễn vọng FAST của Trung Quốc đặt ở vùng núi tỉnh Quý Châu. Ảnh: AFP
Lên top