Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Giới thiên văn Trung Quốc bắt được tín hiệu bí ẩn từ thế giới khác

Kính viễn vọng FAST của Trung Quốc đặt ở vùng núi tỉnh Quý Châu. Ảnh: AFP
Kính viễn vọng FAST của Trung Quốc đặt ở vùng núi tỉnh Quý Châu. Ảnh: AFP
Kính viễn vọng FAST của Trung Quốc đặt ở vùng núi tỉnh Quý Châu. Ảnh: AFP
Lên top