Giới thiên văn phát hiện sửng sốt sao xanh cực hiếm sắp nổ tung

Giới thiên văn phát hiện vùng mới của Dải Ngân hà chứa đầy những ngôi sao màu xanh sắp nổ tung. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Giới thiên văn phát hiện vùng mới của Dải Ngân hà chứa đầy những ngôi sao màu xanh sắp nổ tung. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Giới thiên văn phát hiện vùng mới của Dải Ngân hà chứa đầy những ngôi sao màu xanh sắp nổ tung. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Lên top