Giới thiên văn lần đầu trực tiếp thấy quá trình hành tinh nhỏ chào đời

Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học trực tiếp chứng kiến sự hình thành một hành tinh bé. Ảnh: Sky News
Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học trực tiếp chứng kiến sự hình thành một hành tinh bé. Ảnh: Sky News
Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học trực tiếp chứng kiến sự hình thành một hành tinh bé. Ảnh: Sky News
Lên top