Giới siêu giàu khẩn khoản xin đóng thêm thuế để hàn gắn thế giới hậu COVID

Giới siêu giàu muốn đóng thêm thuế để giúp hồi phục hậu COVID-19. Ảnh: The Guardian.
Giới siêu giàu muốn đóng thêm thuế để giúp hồi phục hậu COVID-19. Ảnh: The Guardian.
Giới siêu giàu muốn đóng thêm thuế để giúp hồi phục hậu COVID-19. Ảnh: The Guardian.
Lên top