Giới siêu giàu Ấn Độ tháo chạy khỏi "sóng thần" COVID-19

Số lượng thuê máy bay riêng ở Ấn Độ tăng vọt trong thời gian vừa qua. Ảnh: ET/AFP
Số lượng thuê máy bay riêng ở Ấn Độ tăng vọt trong thời gian vừa qua. Ảnh: ET/AFP
Số lượng thuê máy bay riêng ở Ấn Độ tăng vọt trong thời gian vừa qua. Ảnh: ET/AFP
Lên top