Giới khoa học Trung Quốc phát hiện loạt virus corona mới trên dơi

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện loạt virus Corona mới ở loài dơi. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện loạt virus Corona mới ở loài dơi. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện loạt virus Corona mới ở loài dơi. Ảnh: AFP
Lên top