Giới khoa học tìm ra tác nhân khiến COVID-19 lây lan gấp đôi

Nghiên cứu mới về COVID-19 chỉ ra, cúm mùa có tác động tới mức độ lây lan COVID-19. Ảnh: Reuters.
Nghiên cứu mới về COVID-19 chỉ ra, cúm mùa có tác động tới mức độ lây lan COVID-19. Ảnh: Reuters.
Nghiên cứu mới về COVID-19 chỉ ra, cúm mùa có tác động tới mức độ lây lan COVID-19. Ảnh: Reuters.
Lên top