Giới khoa học tìm ra phương pháp mới cứu hành tinh khỏi thảm hoạ

Mô phỏng của NASA cho thấy hành tinh Trái đất như một sinh vật sống. Ảnh: NASA
Mô phỏng của NASA cho thấy hành tinh Trái đất như một sinh vật sống. Ảnh: NASA
Mô phỏng của NASA cho thấy hành tinh Trái đất như một sinh vật sống. Ảnh: NASA
Lên top