Giới khoa học tìm cách ngăn chặn thảm họa do biến đổi khí hậu

Trái đất nhìn từ vũ trụ. Ảnh: NASA
Trái đất nhìn từ vũ trụ. Ảnh: NASA
Trái đất nhìn từ vũ trụ. Ảnh: NASA
Lên top