Giới khoa học tìm cách làm chệch hướng tiểu hành tinh nguy cơ va Trái đất

Trái đất. Ảnh: AFP
Trái đất. Ảnh: AFP
Trái đất. Ảnh: AFP
Lên top