Giới khoa học tìm cách biến sao Hỏa thành nơi sống được

So với Trái đất, sao Hỏa có từ trường rất yếu. Ảnh: NASA Hubble/Wiki
So với Trái đất, sao Hỏa có từ trường rất yếu. Ảnh: NASA Hubble/Wiki
So với Trái đất, sao Hỏa có từ trường rất yếu. Ảnh: NASA Hubble/Wiki
Lên top