Giới khoa học phát hiện hàng chục hóa chất bí ẩn ở người

Các nhà nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm. Ảnh minh họa: AFP
Các nhà nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm. Ảnh minh họa: AFP
Các nhà nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm. Ảnh minh họa: AFP
Lên top