Giới khoa học nói WHO đánh giá thấp nguy cơ COVID-19 lây qua không khí

Người dân đeo khẩu trang bảo vệ khỏi COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Getty Images.
Người dân đeo khẩu trang bảo vệ khỏi COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Getty Images.
Người dân đeo khẩu trang bảo vệ khỏi COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Getty Images.
Lên top