Giới khoa học Nam Phi tìm cách ứng phó với làn sóng biến thể Omicron

Hình ảnh từ kính hiển vi điện tử cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất hiện từ bề mặt của tế bào được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Ảnh: National Institute of Allergy and Infectious Diseases via AFP
Hình ảnh từ kính hiển vi điện tử cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất hiện từ bề mặt của tế bào được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Ảnh: National Institute of Allergy and Infectious Diseases via AFP
Hình ảnh từ kính hiển vi điện tử cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất hiện từ bề mặt của tế bào được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Ảnh: National Institute of Allergy and Infectious Diseases via AFP
Lên top