Giới khoa học Mỹ công bố nơi có không khí sạch nhất hành tinh

Nam Đại Dương ở Nam Cực là nơi có không khí sạch nhất hành tinh. Ảnh: Getty
Nam Đại Dương ở Nam Cực là nơi có không khí sạch nhất hành tinh. Ảnh: Getty
Nam Đại Dương ở Nam Cực là nơi có không khí sạch nhất hành tinh. Ảnh: Getty
Lên top