Giới khoa học Mỹ chạy đua chế vaccine đánh bại COVID-19

Giới khoa học Mỹ đang nỗ lực phát triển vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Share.america.gov.
Giới khoa học Mỹ đang nỗ lực phát triển vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Share.america.gov.
Giới khoa học Mỹ đang nỗ lực phát triển vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Share.america.gov.
Lên top