Giới khoa học hiến kế giúp giải quyết xung đột biên giới Trung-Ấn

Chiến đấu cơ Ấn Độ bay ở Ladakh, ngày 26.6.2020. Ảnh: AFP
Chiến đấu cơ Ấn Độ bay ở Ladakh, ngày 26.6.2020. Ảnh: AFP
Chiến đấu cơ Ấn Độ bay ở Ladakh, ngày 26.6.2020. Ảnh: AFP
Lên top