Giới khoa học giải mã bí ẩn kinh ngạc về trái đất

Trái đất nóng hơn so với ít nhất 120 thế kỷ trước đây. Ảnh: AFP
Trái đất nóng hơn so với ít nhất 120 thế kỷ trước đây. Ảnh: AFP
Trái đất nóng hơn so với ít nhất 120 thế kỷ trước đây. Ảnh: AFP
Lên top