Giới khoa học Anh lo vaccine không cản được biến thể SARS-CoV-2 Nam Phi

Giới khoa học Anh lo ngại vaccine COVID-19 không có tác dụng với biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi. Ảnh: AFP.
Giới khoa học Anh lo ngại vaccine COVID-19 không có tác dụng với biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi. Ảnh: AFP.
Giới khoa học Anh lo ngại vaccine COVID-19 không có tác dụng với biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi. Ảnh: AFP.
Lên top