Giới khảo cổ điều tra bí ẩn những ngôi mộ bị đào bới 1.400 năm trước

Một ngôi mộ ở Pháp bị lấy đi các di vật. Ảnh: Éveha-Études et valorisations Archéologiques & Antiquity Publications Ltd.
Một ngôi mộ ở Pháp bị lấy đi các di vật. Ảnh: Éveha-Études et valorisations Archéologiques & Antiquity Publications Ltd.
Một ngôi mộ ở Pháp bị lấy đi các di vật. Ảnh: Éveha-Études et valorisations Archéologiques & Antiquity Publications Ltd.
Lên top