Giới chức phương Tây thừa nhận quyền lực của ông Assad khó bị lung lay

Tổng thống Syria vẫy chào người ủng hộ. Ảnh: Press TV.
Tổng thống Syria vẫy chào người ủng hộ. Ảnh: Press TV.
Tổng thống Syria vẫy chào người ủng hộ. Ảnh: Press TV.
Lên top