Giới chức Canada cải chính: Chỉ 12% ca COVID-19 nhập viện dưới 40 tuổi

Bà Theresa Tam đã lên tiếng xin lỗi vì nhầm lẫn trong dữ liệu đã công bố. Ảnh: Reuters
Bà Theresa Tam đã lên tiếng xin lỗi vì nhầm lẫn trong dữ liệu đã công bố. Ảnh: Reuters
Bà Theresa Tam đã lên tiếng xin lỗi vì nhầm lẫn trong dữ liệu đã công bố. Ảnh: Reuters
Lên top