Giỏ trái cây nguyên vẹn ở thành phố Ai Cập huyền thoại chìm dưới đáy biển

Mảnh giỏ đựng hoa quả từ thành phố Ai Cập huyền thoại chìm dưới đáy biển được các nhà khảo cổ trục vớt. Ảnh: Franck Goddio
Mảnh giỏ đựng hoa quả từ thành phố Ai Cập huyền thoại chìm dưới đáy biển được các nhà khảo cổ trục vớt. Ảnh: Franck Goddio
Mảnh giỏ đựng hoa quả từ thành phố Ai Cập huyền thoại chìm dưới đáy biển được các nhà khảo cổ trục vớt. Ảnh: Franck Goddio
Lên top