Giờ là lúc Tổng thống Donald Trump cần giữ "một cái đầu lạnh"

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người quản lý chiến dịch vận động tranh cử Bill Stepien. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người quản lý chiến dịch vận động tranh cử Bill Stepien. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người quản lý chiến dịch vận động tranh cử Bill Stepien. Ảnh: AFP.
Lên top