Giáo sư Oxford tự tin vaccine COVID-19 có thể sẵn sàng từ tháng 9

Giáo sư Oxford, Anh tự tin vaccine COVID-19 có thể sẵn sàng từ tháng 9. Ảnh: Sky News.
Giáo sư Oxford, Anh tự tin vaccine COVID-19 có thể sẵn sàng từ tháng 9. Ảnh: Sky News.
Giáo sư Oxford, Anh tự tin vaccine COVID-19 có thể sẵn sàng từ tháng 9. Ảnh: Sky News.
Lên top