Giáo sư mặc quần đùi, bế con cho sinh viên khi giảng bài