Giáo sư Havard nhận định quan trọng về báo cáo UFO của chính phủ Mỹ

Báo cáo về hiện tượng bay không xác định UAP hay UFO của chính phủ Mỹ dự kiến sẽ được công khai trước quốc hội vào ngày 25.6. Ảnh: AFP/Getty
Báo cáo về hiện tượng bay không xác định UAP hay UFO của chính phủ Mỹ dự kiến sẽ được công khai trước quốc hội vào ngày 25.6. Ảnh: AFP/Getty
Báo cáo về hiện tượng bay không xác định UAP hay UFO của chính phủ Mỹ dự kiến sẽ được công khai trước quốc hội vào ngày 25.6. Ảnh: AFP/Getty
Lên top