Giáo hoàng gửi thông điệp Giáng sinh năm 2019

Giáo hoàng Francis gửi thông điệp Giáng sinh năm 2019. Ảnh: AP
Giáo hoàng Francis gửi thông điệp Giáng sinh năm 2019. Ảnh: AP
Giáo hoàng Francis gửi thông điệp Giáng sinh năm 2019. Ảnh: AP
Lên top