Giáo hoàng Francis dành hơn 750.000 USD lập quỹ chống đại dịch COVID-19

Giáo hoàng Francis đang cầm cây cọ trong ngày Chúa nhật Lễ Lá sau khi Vương cung thánh đường đóng cửa do lệnh phong tỏa vì COVID-19 ở Vatican. Ảnh: AP
Giáo hoàng Francis đang cầm cây cọ trong ngày Chúa nhật Lễ Lá sau khi Vương cung thánh đường đóng cửa do lệnh phong tỏa vì COVID-19 ở Vatican. Ảnh: AP
Giáo hoàng Francis đang cầm cây cọ trong ngày Chúa nhật Lễ Lá sau khi Vương cung thánh đường đóng cửa do lệnh phong tỏa vì COVID-19 ở Vatican. Ảnh: AP
Lên top