Giáo Hoàng Francis ca ngợi nỗ lực của Trung Quốc khống chế virus corona

Giáo Hoàng Francis. Ảnh: Getty Images
Giáo Hoàng Francis. Ảnh: Getty Images
Giáo Hoàng Francis. Ảnh: Getty Images
Lên top